9 d’oct. 2012

El Barça és el Barça / Le Barça c'est le Barça

Aquesta és una frase que per ella mateixa és d’una simplicitat extrema i que expressa la connexió entre una immensa part dels catalans amb el Futbol Club Barcelona. Només així es pot entendre que passa en el seu estadi i a més és un sentiment que no distingeix entre la llengua del qui la parla.

Sempre s’ha dit que no es bo barrejar esport i sentiments polítics i jo hi estic d’acord, però amb el Barcelona succeeix un fenomen difícil d’entendre més enllà de Catalunya.

A mi no m’agrada el futbol i els hi diré que em semblen 22 gamberros darrera una pilota, però també els hi diré que cada dilluns miro la classificació per a veure com va el Barcelona. Quin contrasentit, no? Doncs això li passa a bona part dels catalans. I això per què?

La resposta és senzilla. Perquè el Futbol Club Barcelona ha aconseguit una cosa difícil com és encarnar la representació d’un sentiment de reivindicació.

Al Barcelona si apropa gent que li agrada el futbol, que veu en ell un bon joc, un joc d’equip, on les individualitats com Messi juguen amb l’equip. I això l’ha convertit en el millor equip del món.

I la gent que no segueix el futbol per què si apropa? Perquè representa una cosa que no es toca. Un sentiment que l’expressió “El Barcelona és més que un club” resumeix.

I tot això per què? Per què a través d’ell s’expressa el rebuig de la política de l’estat centralista i repressiva. I així ha estat des del seu origen. Hi ha hagut intents reiterats de fer desaparèixer aquest aspecte del club, però tots han fracassat, perquè els sentiments no s’esborren.

Els intents per fer callar al Barcelona són un reflexa del que li ha passat a la societat catalana. El president del Club, Josep Suñol, era afusellat 6 d’agost de 1936 i acabada la guerra la repressió i les depuracions de socis i jugadors foren norma. I l’estadi es va convertir en un lloc on expressar els seus sentiments de llibertat.

Aquest jugar futbol amb la gent de la cantera bé de lluny. No és un invent nou i té impulsors clars. Un club que ha aconseguit desterrar el pessimisme que semblava inherent als seus seguidor. Un pessimisme molest i emprenyador. Els seguidors culer han convertit el pessimisme amb il•lusió i miren el futur amb optimisme. De la mateixa manera que ho fa Catalunya en el seu conjunts. Casualitats? Potser. Jo m’inclino a pensar que no. Tot ha ajudat.

Només així es pot entendre que va passar a l’estadi el dia 7 d’octubre de 2012 on la pràctica totalitat de persones que ocupaven les 99.354 localitats de l’estadi aixecaven cartolines grogues i vermelles per a fer una gran bandera catalana al voltant del camp. I són aquesta mateixa gent les que cridaven independència, mentre que els que encara no la veuen o no hi creuen s’ho miraven respectuosament. Aquí hi ha la grandesa de la gent.


---------------------------



LE BARÇA C’EST LE BARÇA


Voilà une phrase qui en soi est d’une simplicité extrême et qui cependant exprime la connexion entre une immense partie des catalans et le Futbol Club Barcelona. C'est la seule solution pour comprendre ce qui se passe au stade et, qui plus est, c'est un sentiment et peu importe la langue de celui qui l'exprime.

On a toujours dit que mélanger sport et sentiments politiques n’était pas une bonne idée, et je suis d’accord, mais avec le Barça il s’agit d’un phénomène difficilement compréhensible hors de la Catalogne.

Personnellement je n’aime pas le football et je dirais même plus pour moi ce ne sont que 22 gars qui courent derrière un ballon, mais je dois aussi reconnaitre que tous les lundis je regarde quel est le classement pour savoir comment va le FC Barcelone. Ironique, n’est-ce pas ? Et je ne suis pas le seul. Et pourquoi me demanderez-vous ?

La réponse est simple : parce que le Futbol Club Barcelona a réussi quelque chose de très difficile, catalyser la représentation d’un sentiment de revendication.

Au Futbol Club Barcelona, il y a des gens qui aiment le football, qui y voit un jeu excellent, un jeu d'équipe, où les personnalités comme Messi jouent pour l’équipe. Et c'est ce qui en a fait la meilleure équipe du monde.

Et les gens qui n'aiment pas le football pourquoi supportent-ils le Barça ? Parce qu'il représente quelque chose qu’on ne peut pas toucher. Un sentiment que l’expression « Le Barça c’est plus qu’un club» résume.

Et tout ça pour quoi ? Parce ce que grâce au Barça, on exprime le rejet de la politique centraliste et répressive de l’État. Et c'est ainsi depuis son origine. Il y a eu de nombreuses tentatives pour faire disparaitre cet aspect du Club, mais elles ont toutes échoué, car les sentiments ne s'effacent pas.

Les tentatives de faire taire le F.C. Barcelona sont le réflexe de ce qu’il s'est passé au sein de la société catalane. Le président du Club, Josep Suñol, a été fusillé le 6 août 1936 et, une fois la guerre finie, la répression et les dépurations des membres et des joueurs sont devenues la norme. Le stade est devenu un lieu où exprimer des sentiments de liberté.

La philosophie de jouer au foot avec les jeunes de l’école Barça « El planter», vient de loin. Il ne s’agit pas d’une nouveauté et l'on sait clairement qui l'a créé. Un club qui a réussi à bannir le pessimisme que l'on croyait caractéristique de ses supporteurs. Un pessimisme agaçant. Les supporteurs « culés » ont changé le pessimisme en illusion et regardent le futur avec optimisme. Tout comme l'ensemble de la Catalogne. Est-ce un hasard ? Peut-être. Je penche pour le non. Tout est lié.

C’est la seule façon de comprendre ce qui s’est passé au stade le 7 octobre dernier où presque la totalité des spectateurs qui occupaient les 99 354 places du stade levaient leurs cartons jaunes et rouges à fin de représenter un énorme drapeau catalan tout autour du stade. Et ce sont aussi eux qui criaient INDEPENDENCE, pendant que ceux qui ne la voient pas ou n'y croient pas, les regardaient avec respect. Voici la grandeur des supporters du Barça


Traduction: Joaquim Nogareda
Supervisió: Blandine Giraud

Publicat a "La réalité de la nation catalane" http://nationcatalane.blogspot.com/